Ilona on tyttöjen, naisten ja tytöksi tai naiseksi itsensä kokevien oma tila. Tilasta löytyy mukavia sohvanurkkauksia, pieni tanssi- tai jumppatila, pieni keittiö, välineitä erilaisiin toimintoihin sekä aikuisia, jotka kuuntelevat ja auttavat halutessasi. Tila on aivan uusi ja voit osallistua halutessasi sen sisustamiseen ja somistamiseen.

Ilona-toiminnassa tärkeää on yhteisöllisyys, ainutlaatuisen ja yksilöllisen tyttöyden ja naiseuden tukeminen, rohkaiseminen, toisten kunnioittaminen ja aito kohtaaminen. Täällä voit olla juuri sinä - sekä tilaa pohtia kuka olet.

Ilonassa voit osallistua avoimeen iltoihin yksin tai muiden tyttöjen kanssa, tutustua Ilonassa aikuisiin tai muihin tyttöihin ja nuoriin naisiin, osallistua harrastusryhmiin tai saada uusia ystäviä tai osallistua tavoittellisiin ja suljettuihin tyttöryhmiin.

Ilonassa on mahdollista kohdata erilaisia, eri näköisiä ja eri ikäisiä naisia ja tyttöjä, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia elämästä, tyttöydestä ja naiseudesta sekä kaikesta mikä mieleen juolahtaakaan!